Oferta

          Zajmujemy się dystrybucją, handlem i rozlewnią gazu płynnego.

          Odbiorcom oferujemy sprzedaż propanu oraz mieszaniny propan-butanu. Są to produkty spełniające wymogi Europejskiej Normy dla LPG PN-EN-589 oraz normę grzewczą PN-C-96008:1998

          Sprzedaż realizujemy na terminalu w Białymstoku, który jest składem podatkowym, co umożliwia zakup towaru w procedurze zawieszonego poboru akcyzy oraz z zapłaconą akcyzą.
          Rozlewnia butli znajduje się na terenie Terminalu Pakar. Każda z napełnianych butli jest sprawdzana pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz sprawności. Napełnione butle przechodzą kontrolę wagi oraz szczelności, a następnie zabezpieczane są nałożoną na zawór numerowaną firmową folią termokurczliwą, która potwierdza napełnienie w naszej rozlewni.

          Dostawy do Klientów realizujemy w oparciu o własne magazyny i graniczne terminale przeładunkowe, które zapewniają dostępność produktu na terenie całego kraju.
          Rozbudowana baza magazynowa i wykorzystanie floty cystern o pojemności do 20 t umożliwia nam realizację każdego nawet najtrudniejszego zamówienia.

          Dostawy są tak zaplanowane aby zapewniały Klientowi stały dostęp do energii.
Naszym Klientom proponujemy formy rozliczeń dostosowane do ich potrzeb ekonomicznych, cyklu dostaw, profilu produkcji. Ceny są skorelowane z aktualnie obowiązującą sytuacją rynkową. Kluczową cechą charakteryzującą towar jest gwarancja najwyższej jakości. Priorytetem każdej partii dostarczanego gazu jest sprawdzenie spełnienia najwyższych standardów odpowiadających tego rodzaju cieczy.

          Nasza flota cystern dostosowana jest do indywidualnych potrzeb Klienta.

          Zaopatrujemy się u certyfikowanych dostawców, dodatkowo przeprowadzamy badanie jakości , które zapewnia kompetencje Jednostki Inspekcyjnej firmy Ireast Sp. z o.o. potwierdzone zostały przez niezależną instytucję akredytującą, jaką jest Polskie Centrum Akredytacji (PCA) Jednostki Inspekcyjne IReast (Małaszewicze, Sokółka, Braniewo) uzyskała Certyfikat Akredytacji PCA nr AK 030, który jest potwierdzeniem kompetencji firmy IReast Sp. z o. o.

Gaz płynny LPG

Gaz płynny propan (do celów grzewczych)

Gaz płynny w butlach propan (10kg, 30kg)

Gaz płynny w butlach propan-butan (11kg, 33kg)